februari 27, 2005

Denna tokroliga apreligion

"Det kan vara den tidiga människans förmåga att skära upp kött i mindre bitar som förklarar varför Homo sapiens utvecklades till människa, i motsats till aporna och andra människoliknande konkurrenter." Länk.

Denna dårskap (darwinismen) lockar mer till skratt än till något annat. Desto mer fäste apreligionen får i vissa forskares hjärnor desto bisarrare ter sig denna extrema religion.