februari 21, 2005

De tre ovisa männen

Tre ishockeyspelare har utsatts för massiv kritik av media för att de tillsammans haft sex med en kvinna.

Det finns inte ens en juridisk misstanke om att de begått våldtäkt, men media reagerar ändå ytterst negativt över deras intima umgänge med en kvinna.

Men företeelsen torde inte vara ovanlig. Det är ju också en företeelse som normalt i demonisk anda lovordas och upphöjs i t.ex. kvällstidningars olika spalter. Sex i alla dess former uppmuntras. Men har nu gruppsex plötsligt blivit moraliskt tabu i Sverige?

Kritiken är på många sätt obegriplig. Det är lätt att se det irrationella hyckleriet bakom mediadrevet.

Och det som media varit rätt tyst om, är att dessa tre män varit otrogna mot sina respektive. I Bibeln kallas det otukt. Och de som med vett och vilja lever i otukt har ingen himmel att vänta:

"Men utanför är ... de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning."
Uppenbarelseboken 22:15


Otrohet ska vara förbjudet och straffbart. Otrohet sprider så mycket ont i samhället och orsakar så mycket lidande att det är förvånande att en sådan handling accepteras av staten.

Av Gud accepteras det inte som synes av bibelordet.