februari 13, 2005

dödlig epidemi på väg?

"Svenska läkare har börjat hamstra mediciner för att skydda sig och sina familjer."
"Risken för att en ovanligt dödlig influensaepidemi ska drabba världen är större nu än på flera decennier, enligt WHO."
Länk.

Pest och dödliga epidemier och virus har Gud använt många gånger i historien mot mänskligheten. Det sker idag (t.ex. HIV), och det kommer att ske i framtiden. I den citerade artikeln idag i DN fruktar forskare att en ny stor och dödlig epidemi snart kan bryta ut.

Varför skulle Gud sända en sådan?

Det är givetvis på grund av människornas synd och uppror mot Honom och hans eviga lagar. Världen plågas ständigt av Guds väldiga vrede. Men ibland låter han sin vrede bli ovanligt starkt synlig och märkbar, t.ex. genom att sända en dödlig epidemi.

Den dag en sådan drabbar Sverige är det bara omvändelse, bön och tro som kan skänka trygghet inför evigheten.