februari 17, 2005

Barnen mår bara sämre

Idag kom ytterligare en rapport som bekräftar att svenska barn och ungdomar mår mycket dåligt, särskilt flickor.

Länk.

Orsaker som nämns till att de mår dåligt: Familjekonflikter, misshandel, övergrepp, kulturkrockar, mobbning kamrat- och kärleksrelationer, ensamhet, självmordstankar, självdestruktivitet, fysisk barnmisshandel.

Men det som underblåser allt detta och det som är invävt i all denna destruktivitet är framför allt TV:s alla demoniska program. Och särskilt program som dokusåpor, där sex, svordomar, hat, ilska m.m. ventileras fritt och öppet och tränger ner i sårbara barns själar.

Och alla destruktiva tidningar och böcker som barn och ungdomar läser.

Och all destruktiv musik som många lyssnar på.

Och all dataspel fyllt med våld och sex. Och all annan internetsörja som förvrider barns sinnen och gör dem förvirrade och galna och självdestruktiva.

Och den allmänna feministiska hjärntvätten som i all sin propaganda vill tvinga flickor att bli arroganta, uppstudsiga, olydiga, respektlösa, osv.

Det yttersta ansvaret för allt detta har regeringen, som i yttrandefrihetens namn tillåter att våra barn mår allt sämre och sämre och som gör att många skadar sig och en del begår självmord.

Förbannelse åt en demokrati och yttrandefrihet som tillåter en sådan ondska som förför och skadar våra barn!