februari 19, 2005

angrepp mot feminism

"Den aktuella feministiska kampen för likformighet mellan könen är däremot både omöjlig och onödig. Den är på väg att skapa nya orättvisor och den innebär att naturliga skillnader mellan könen, som kunde ha hanterats med förståelse och humor, i stället leder till onödiga samhälleliga konflikter och förgiftar personliga relationer." Germund Hesslow, professor i neurofysiologi. Länk.

"Nu börjar det. Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog har äntligen låtit meddela att hon avser att ställa upp i vår senaste och mest populära nationalsport: könskamp. Eller, om man så vill: SM i feminism." Carl Hamilton. Länk.

Idag landade två artiklar i två tidningar som båda bemöter den nya avguden feminismen. Den förstnämnda artikeln av akademisk karaktär, och den andra av ironisk karaktär. Båda lika intressanta.