februari 12, 2005

AIDS = Guds vrede

HIV/AIDS är ett Guds vredes verktyg mycket på grund av homosex.

Nu har forskare sedan en tid tillbaka lyckats rätt bra med att sänka hastigheten vad gäller dödligheten i denna Guds vredes sjukdom.

Och människorna har därför fått ny frimodighet att inför ögonen på sin Skapare leva ut i sitt smutsiga promiskuösa liv.

Tänker Gud därför nu drabba med än värre vrede?

Kanske, för idag meddelas om ett nytt mycket aggressivt HIV-virus som Gud verkar komma att slå världen med.
Engelsk länk. Svensk länk.

Bibeln har gjort fullständigt klart för människorna vad som gäller för spelregler vad avser det sexuella. Skaparen har getts oss skapade varelser lagar för vårt eget bästa.

Bryter vi dem, med vett och vilja, får vi också bära konsekvenserna. Då vandrar vi rakt i armarna på vredens Gud.

Mer att läsa.