februari 28, 2005

Giriga Mammonsdyrkare


Dansen kring guldkalven

"Det går nu 28 industriarbetarlöner på en svensk topp-vd i industrin." Länk.

I Lukasevangeliet 16:19-31 varnar Jesus för girigt dreglande penningsuktande människor som inte bryr sig om andra.

En smärtsam dom väntar på sådana.februari 27, 2005

Denna tokroliga apreligion

"Det kan vara den tidiga människans förmåga att skära upp kött i mindre bitar som förklarar varför Homo sapiens utvecklades till människa, i motsats till aporna och andra människoliknande konkurrenter." Länk.

Denna dårskap (darwinismen) lockar mer till skratt än till något annat. Desto mer fäste apreligionen får i vissa forskares hjärnor desto bisarrare ter sig denna extrema religion.

"Religiös" seriemördare

"Nu är mördaren gripen och avslöjandet sände chockvågor genom samhället. Den gripne visade sig vara en välkänd kyrkoledare." Länk.
Seriemördaren visade sig vara en välkänd kyrkoledare i en lutheransk församling. Ingen kunde ana att bakom fårakläderna dolde sig en ulv full av mordlust.

Vår svenske Knutbypastor bleknar i jämförelse. Den här lär ha torterat och mördat ett tiotal människor.

I paradisets skönhet fanns en orm. I Jesu egen församling fanns en Judas.

Den här mördaren var "artig med pedantiskt läggning" och f.d. "scoutledare" och gav ofta "folk råd om hur de ska leva sina liv". Men i själva verket hade alltså ormen tagit hans hjärta i besittning.

Aposteln Paulus skrev mycket exakt om sådana:

"Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut de förtjänar.
2 Korintierbrevet 11:13-15

Förbjuden barnporr i SVT

Igår visades i SVT2 den italienska filmen Malena som till stor del handlar om en 12 årig pojkes sexuella fantasier.

I en scen leds den lilla pojken till ett horhus där han förs till sängen av en hora. Båda är nakna. Det är bara själva akten som inte visas. Här begås med andra ord mängder av brott. Vi kan kalla det pedofili eller sexuellt utnyttjande av barn. Dessutom är sexuell aktivitet med minderårig förbjuden i Sverige. Men allt skildrades positivt i filmen. Och strax efter denna sexscen får vi se en glad och lycklig pojke.

När nu SVT kan visa en sådan barnsexfilm finns heller inget som hindrar att SVT börjar visa t.ex. rena pedofilifilmer. Om det är OK att visa en 12 årig pojke som (underförstått) har sex med en hora, har dörren öppnats för även andra sexfilmer där små barn är inblandade.

Sveriges Television har därmed ännu en gång tydligt deklarerat att man alltmer styrs av orena demoner.

Guds vrede ska drabba de ansvariga.

februari 26, 2005

Käppen då?

"Lärare i svenska skolor ska ha rätt att ta ifrån elever mobiltelefoner och andra föremål som stör undervisningen." Länk.
Detta är förstås banala självklarheter och åtgärder som borde ha vidtagits för många år sedan.

Nu behöver den nya skolministern återinföra rottingen och käppen också. Lärare måste få möjlighet att aga stökiga och olydiga barn. Det är obegripligt att detta idag är förbjudet.
"Oförstånd vidlåder barnets hjärta,
fostrans ris driver bort det."
Ordspråksboken 22:15

Mörda gravida kvinnor?


Abort på ett 10 veckors barn.

"En extremkristen grupp planerar attacker på gravida kvinnor och personalen på abortkliniker i Storbritannien. Gruppen har som föredöme de våldsamma överfallen på kliniker i USA."
Länk.

Christian Voice heter denna kristna grupp. Jag har själv inte på deras hemsida hittat någon sådan mordisk plan. Det vore förstås vidrigt om man planerade mord på gravida kvinnor som söker abort.

Uppgiften, som idag publiceras i många tidningar har som källa TT, men varken TT eller någon tidning förmår ge något citat från hemsidan som skulle bekräfta detta.

Har svenska tidningar gått på en mina?

Attacker mot abortkliniker (materiell förstörelse) skulle jag ha förståelse för. Demonstrationer och civil olydnad likaså. Alla medel, utom våld, är berättigat för att få slut på slaktandet av ofödda barn.

Sedan är den frågan värd att allvarligt diskutera, om våld kan vara befogat för att stoppa våld? Varje svensk medborgare har t.ex. rätt att med våld ingripa om man ser en människa bli angripen. Och vi har ett försvar med rätt att döda om landets invånare blir attackerade av fientliga styrkor.

Hur som helst så är det inte gravida kvinnor som är huvudansvariga för mord på ofödda barn. Det är lagstiftarna. Och därefter de läkare som utför slakten.

Också över Sverige vilar Guds vrede tungt på grund av att nära 100 ofödda barn varje dag slaktas på våra svenska sjukhus.

februari 25, 2005

Gud, låt karln dö!

1 miljard katoliker ber för sin påve denna dag.

Karln lider av olika sjukdomar och kroppen är skröplig som ett torrt löv och han kan knappt tala ett ord.

Och vad ber katolikerna om? Jag fruktar att många gråtande och högljutt ber att han ska tillfriskna.

Vilket spektakel!

Må Gud istället visa nåd och ta bort den där 84 årige gamle mannen så han slipper ifrån den här världens lidanden.

Länk.


Kvinnans roll är Moderns

"Enligt en opinionsmätning, som regeringens utredare av föräldraförsäkringen beställt av Sifo, tycker 87 procent av föräldrarna att beslut om fördelningen av ledigheten ska ske i hemmet." Länk.
I ett normalt äktenskap med barn är kvinnans plats i hemmet. Kvinnan ska med glädje och tacksamhet föda barn, uppfostra dem, och hon ska tjäna mannen. Det är i korthet Guds goda vilja.

Daghem är ett tragiskt sjukdomssymptom.

Kvinnor som bryter sig ur Guds ordning och därmed överger barn och man riskerar att dra ofärd över hela familjen och går miste om Guds välsignelse.

En stat som därför i jämställdhetens namn vill tvinga män och kvinnor att bryta mot Guds eviga ordning lever farligt.

sex utom äktenskapet

Idag kan vi läsa att en tonårstjej och två unga män i Iran har fått spöstraff för att de har haft sex. Länk.

Sex utanför äktenskapet är strängt förbjudet i Iran och kan till och med leda till dödsstraff.

I ett gudlöst land som Sverige har de flesta sex före äktenskapet. Det borde självklart förbjudas också här och bli straffbart. Sex före äktenskap leder till så mycken ondska; avundsjuka, svartsjuka, hat, intriger, själsliga sår, psykisk ohälsa, depression, ångest, barnamord (aborter), för att inte tala om alla gudasända sjukdomar det leder till.

Sex före äktenskapet är därför som en stinkande böld i samhällskroppen.

Det finns mycket djävulskap i Iran, men i detta att man straffar sex utom äktenskapet så är man ett föredöme.

Skaparen har i Bibeln gett mänskligheten tydliga direktiv vad som gäller när det handlar om sex. Allt slags sex utanför äktenskapets heliga ram är orent och hamnar under Guds vrede. Om detta behöver barn och ungdomar få lära så att de fruktar Gud och kan bevaras i större hälsa till sina kroppar och själar.

"Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid ...."
2 Timoteusbrevet 2:22

februari 24, 2005

Pompeji drabbad av Guds vrede

Igår visades i TV-4 den brittiska dokumentärfilmen Pompeji-den sista dagen.

Pompejis invånare dog efter vulkanen Vesuvius väldiga utbrott 79 e. Kr.

Det var makalöst intressant att se hur förloppet gick till. Det var som om Vesuvius var en levande intelligent andekraft som på sinnrikt och smart sätt lät stenar och giftig rök och lava ha ihjäl människorna. Och även väder och vind hjälpte till att förgöra dem på bästa och effektivaste sätt.

Varför utgöt Gud sin vrede över Pompeji?

Det är lätt att förstå. De avgörande skälen var utan tvekan deras avguderi och att sex i alla dess former - homosex, gruppsex, prostitution, pedofili - var normala inslag.

Pompeji utgör som Sodom och Gomorra ett varningens tecken från en helig och rättfärdig Gud.

Det var en försmak av vad som komma skall:

"Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till."
2 Petrusbrevet 3:10

våra pengar går till gudlös propaganda

Idag avslöjas att feministen Suzanne Osten får dubbla heltidslöner från oss skattebetalare för att sprida sina extrema feministiska och gudlösa idéer till främst barn och ungdomar.

Länk.

Länk.

Om man skulle ta ett riksgenomsnitt av Sveriges kvinnor vad gäller frågor som rör sex och feminism skulle Osten förmodligen hamna långt ut på ytterkanten. Men att ändå en sådan kvinna är placerad i den maktposition hon har kan bäst förklaras med satanisk påverkan.

Men vi kan tryggt le. Gud ska döma.

Spritens förbannelse

"Det svenska drickandet har ökat med 30 procent de senaste åtta åren, till 10,5 liter per person och år i ren sprit. Det motsvarar 37 helflaskor vodka per år för varje svensk 15 år och äldre."

Och artikeln berättar om en stor orsak till detta supande:

"Alla angav samma skäl till varför alkohol är bra; det underlättar sexuella inviter." Länk.
Gud fördömer inte måttligt alkoholintag, men dryckenskap och supande och berusning väcker Guds vrede, och det än mer när dryckenskap går hand i hand med otukten.

Svenskarna har blivit ett folk som berusande vältrar sig i otuktssängen inför ögonen på en vred Gud.

februari 23, 2005

välsignade påveord

Homoäktenskap ingår i en ny "ondskans ideologi". Påven skriver i sin nya bok:

"It is legitimate and necessary to ask oneself if this is not perhaps part of a new ideology of evil, perhaps more insidious and hidden, which attempts to pit human rights against the family and against man"

Abort är en "laglig utrotning". Påven skriver:

"There is still, however a legal extermination of human beings who have been conceived but not yet born ... And this time we are talking about an extermination which has been allowed by nothing less than democratically elected parliaments where one normally hears appeals for the civil progress of society and all humanity"
Länk.

Länk (eng).

Påvekyrkan är på flera sätt en heresi, men i dessa två moraliska frågor har han naturligtvis helt rätt. Gayäktenskap och abort är två demoniska påfunder.

våldtäktsdomar

"Det behövs ett stort mått av civilkurage för att gå mot opinionsstormar och stå fast vid det traditionella kravet på övertygande bevisning. Om domstolarna sviker i denna roll är vi snart i ett läge där en kvinnas påstående om våldtäkt är tillräcklig bevisning för en fällande dom." Per Eriksson, hovrättslagman
Länk.

En sund och balanserad artikel av denne lagman. En förfärlig situation skulle uppstå om bl.a. det feministiska drevets skrik skulle få ökad respons i våra rättegångssalar när det gäller våldtäktsmål.

Kyotoavtalet ett korthus?

"Överdrifter, förvrängningar och rena lögner har fått världens politiker till felsatsningar för att rädda miljön. Det påstår professorn och klimatforskaren Wibjörn Karlén." Länk.

Det är välgörande att Kyotoavtalet sätts under lupp och kritiseras. Kyotoavtalet bör inte tillåtas bli en helig orörbar ko.


februari 21, 2005

Da Vinci Koden

Idag fick jag reklam från bl.a. Coop och ICA, och även deras bokrea har förstås med Dan Browns bok Da Vinci Koden.

Hur kommer det sig att just denna bok blivit så upphaussad?

Det är naturligtvis en satanisk strategi. Satan försöker alltid och på alla möjliga sätt håna Jesus Kristus och sprida tvivel och otro på Honom och Hans verk. Han gör det genom lärda akademiska arbeten och han gör det genom skönlitteraturen. Senaste exemplet är Da Vinci Koden.

Fictionförfattaren påstår där bl.a. att Jesus skulle ha varit gift och att Bibeln inte går att lita på.

I örat på författaren har ormen viskat: "Har Gud verkligen sagt?" 1 Moseboken 3

Och han lyssnade på ormens ord och skrev en bok fylld av ormgift. Och all ormens avkomma över hela världen lyssnade och gladdes och gjorde allt för att sprida Dan Browns hyllade heresi.

Vilka kommer inte in i den himmelska staden?


"Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet."
Uppenbarelseboken 21:27


Boken vederlägges här.

"Faktum" är avslöjad

När programmet Faktum handlade om "terrorism" blev nog många brydsamma. Det präglades av förvirring och konstigheter i mängd.

En bloggare valde att göra en djupdykning och kom fram till skrämmande ting och publicerade sin undersökning under rubriken

"Faktum eller kompakt flum?"

Om det är riktiga uppgifter som där presenteras är Faktum inget lämpligt namn på programmet. Hellre då Manipulation. Läs.

De tre ovisa männen

Tre ishockeyspelare har utsatts för massiv kritik av media för att de tillsammans haft sex med en kvinna.

Det finns inte ens en juridisk misstanke om att de begått våldtäkt, men media reagerar ändå ytterst negativt över deras intima umgänge med en kvinna.

Men företeelsen torde inte vara ovanlig. Det är ju också en företeelse som normalt i demonisk anda lovordas och upphöjs i t.ex. kvällstidningars olika spalter. Sex i alla dess former uppmuntras. Men har nu gruppsex plötsligt blivit moraliskt tabu i Sverige?

Kritiken är på många sätt obegriplig. Det är lätt att se det irrationella hyckleriet bakom mediadrevet.

Och det som media varit rätt tyst om, är att dessa tre män varit otrogna mot sina respektive. I Bibeln kallas det otukt. Och de som med vett och vilja lever i otukt har ingen himmel att vänta:

"Men utanför är ... de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning."
Uppenbarelseboken 22:15


Otrohet ska vara förbjudet och straffbart. Otrohet sprider så mycket ont i samhället och orsakar så mycket lidande att det är förvånande att en sådan handling accepteras av staten.

Av Gud accepteras det inte som synes av bibelordet.

ta av silkesvantarna

"Trots skärpta kontroller efter sommarens rymningar ökade förra året insmugglingen av mobiltelefoner på landets slutna anstalter." Länk.

Det är makalöst hur snällt och "humant" svenska brottslingar behandlas på fängelserna. Om de rymmer och infångas har de inga särskilda straff att räkna med. Om de ertappas med en mobiltelefon händer i princip ingenting.

Det är som rena lekstugan, en katt och råtta lek. Men med en katt utan klor och tänder.februari 20, 2005

Mobilen i Satans tjänst

"Att porr kommer att bli en storsäljare i mobilen är uppenbart." Länk.
Satan kommer att ta väl hand om mobiltelefonerna också. Han har redan effektivt sett till att de orena och onda andarna fått makt över tv:n, videon, Internet, dataspelen, och nu ska mobiltelefonerna också demoniseras med porr och annan ondska.

Att människan är full av orenhet och ondska har varit uppenbart sedan syndafallets dagar. Människans hjärta har en ständig dragning efter det orena, smutsiga, perversa. Och det utnyttjar Satan.

"Hela världen är i den ondes våld."
Första Johannesbrevet 5:19


Är det någon som förvånas över att Gud är vred?

Snart är "pesten" här

"Det är min sanna uppfattning att en mycket allvarlig katastrof kan stå för dörren." Professor Hans Wigzell

"Hans Wigzell säger inte om utan när epidemin kommer. Domedagsprofet eller ej, Hans Wigzell verkar säker på sin sak."

Länk.

En världsomspännande influensaepidemi kan vara mycket nära. Allt står i Guds makt. När Gud vill slå till så gör Han det. Och då gör Han det på grund av människornas synder. Synd kräver straff. De varningstecken som redan finns ska ses som varningar från Gud. Gud kallar till tro och omvändelse.

Allt som sker i tillvaron har ett gudomligt syfte. Ingenting är fråga om slump och tillfällighet. Varje epidemi, svält, krig, osv, är budskap från Gud. Världen är Guds värld, skapelsen tillhör Skaparen.

Det ska snart visa sig om Guds vrede ska kanaliseras också genom en världsomspännande influensaepidemi.


februari 19, 2005

angrepp mot feminism

"Den aktuella feministiska kampen för likformighet mellan könen är däremot både omöjlig och onödig. Den är på väg att skapa nya orättvisor och den innebär att naturliga skillnader mellan könen, som kunde ha hanterats med förståelse och humor, i stället leder till onödiga samhälleliga konflikter och förgiftar personliga relationer." Germund Hesslow, professor i neurofysiologi. Länk.

"Nu börjar det. Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog har äntligen låtit meddela att hon avser att ställa upp i vår senaste och mest populära nationalsport: könskamp. Eller, om man så vill: SM i feminism." Carl Hamilton. Länk.

Idag landade två artiklar i två tidningar som båda bemöter den nya avguden feminismen. Den förstnämnda artikeln av akademisk karaktär, och den andra av ironisk karaktär. Båda lika intressanta.

februari 18, 2005

Ännu en moské

Så kommer då ännu en moské att byggas i det mångkulturella Sveriges namn. I Växjö denna gång.

Länk.

Det mångkulturella samhället flyttar därmed fram sina positioner ytterligare. Att Sverige ska vara mångkulturellt betyder att ALLA religioner ska behandlas likvärdigt och få samma status, plats och utrymme i samhället. Detta predikar dagens sekulariserade politiker och den tron vill man påtvinga svenska folket.

Ur kristen synvinkel betyder detta att Gud ämnar slå det svenska folket ännu hårdare med förhärdelse och blindhet.

Främmande religioners och sekters spridande är ett uttryck för Guds vrede över ett gudsfrånvänt folk.


"Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig."
Andra Moseboken 20

Gaystudenters trakasserier

Några studenter har anmält en lärare som de tycker ha kränkt homosexuella.

Enligt en tidning idag tycker inte studenterna om att läraren bl.a. har sagt:

"Det är okej att vara bög, men jag tycker det är djävligt äckligt."

Länk.

Det är hemskt att det har gått så långt i Sverige att gaystudenter öppet protesterar över att folk uttrycker sin avsky för homosex.

Eftersom vår Skapare enligt Bibeln vill att homosex ska bestraffas med döden så borde det istället vara aktiva gaystudenter som ställs till svars inför domstol.

Utrota feminismen

Idag läser vi att en kvinna tänker bilda ett slags feministparti och en annan kvinna tänker bilda ett feministiskt nätverk. Detta på kvinnodagen den 8 mars.

Länk.

En möjlig effekt av detta är att vänsterpartiet och miljöpartiet åker ur riksdagen och att stödet för (s) minskar. Det skulle i sin tur innebära ett mycket starkt bakslag för feministerna. Och det skulle i sig vara mycket glädjande.

För det som behövs i Sverige är att patriarkalismen återkommer. Det är en gudomlig ordning att kvinnan i allt ska vara mannen underordnad. Feminismen är från djävulen för den försöker rubba den eviga ordning som Skaparen har fastställt.

Mycket ont i samhället har kommit i spåren på grund av denna jämställdhetssträvan mellan könen. Det har blivit aggressivitet, svartsjuka, hat, ilska, m.m. mellan könen. För att inte tala om alla skilsmässor och all otrohet och all misshandel som denna feminism har bidragit till. Feminismen har fört in i samhället så mycket ont att den borde kriminaliseras.

Flickor och kvinnor ska istället läras att vara tysta, ödmjuka, lydiga och underordnande i sin samvaro med mannen. Aldrig säga emot. Alltid visa respekt för mannen. Alla de positiva effekterna av en sådan ordning ska framhållas, för tystnad, lydnad och underordnande ska utgå från ett glatt och villigt hjärta.

Präster och pastorer och kristna i allmänhet behöver återigen börja predika och tala om patriarkatets välsignelse. Partier som står för patriarkatet bör bildas. Patriarkaliska nätverk bör likaså bildas.

Alla spår av feminismen bör avlägsnas ur samhället. Det skulle starkt bidra till att vi får ett samhälle i större harmoni. Och det skulle minska något på Guds vredes tryck över nationen.

"Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man." Efesierbrevet kap 5

februari 17, 2005

USA förbjuder snusk


Bild föreställande Jesus som driver ut orena andar
"Fula ord och nakenhet kan kosta företagen upp till 500.000 dollar, 3.5 miljoner kronor. Och det för varje f--k eller blottad bröstvårta."

Länk.

Under George W Bush får nu demonerna som härskar i TV och radio det allt kärvare. De orena andarna får i USA betydligt mindre spelrum. Nu kommer deras gift inte lika lätt att kunna förgifta amerikanarna.

I Sverige kan däremot de orena andarna fortfarande dansa sina vildaste glädjedanser. Här visas både vanlig sex och perverterad homosex. Till upphetsning för de orena och till skada för framför allt barn och ungdomar.

Guds vrede vilar tungt över alla de i Sverige som är ansvariga för att sådant visas här i landet. De går Satans ärenden.


Barnen mår bara sämre

Idag kom ytterligare en rapport som bekräftar att svenska barn och ungdomar mår mycket dåligt, särskilt flickor.

Länk.

Orsaker som nämns till att de mår dåligt: Familjekonflikter, misshandel, övergrepp, kulturkrockar, mobbning kamrat- och kärleksrelationer, ensamhet, självmordstankar, självdestruktivitet, fysisk barnmisshandel.

Men det som underblåser allt detta och det som är invävt i all denna destruktivitet är framför allt TV:s alla demoniska program. Och särskilt program som dokusåpor, där sex, svordomar, hat, ilska m.m. ventileras fritt och öppet och tränger ner i sårbara barns själar.

Och alla destruktiva tidningar och böcker som barn och ungdomar läser.

Och all destruktiv musik som många lyssnar på.

Och all dataspel fyllt med våld och sex. Och all annan internetsörja som förvrider barns sinnen och gör dem förvirrade och galna och självdestruktiva.

Och den allmänna feministiska hjärntvätten som i all sin propaganda vill tvinga flickor att bli arroganta, uppstudsiga, olydiga, respektlösa, osv.

Det yttersta ansvaret för allt detta har regeringen, som i yttrandefrihetens namn tillåter att våra barn mår allt sämre och sämre och som gör att många skadar sig och en del begår självmord.

Förbannelse åt en demokrati och yttrandefrihet som tillåter en sådan ondska som förför och skadar våra barn!

Abort blir kriminellt i USA?

Dagens glada nyhet:

I delstaten South Dakota har en dörr öppnats för att abort i framtiden kan komma att bli en brottslig handling.

Länk.

Det är ett litet steg i rätt riktning, men om detta brott mot mänskligheten en dag ska upphöra måste många liknande steg tas. Förhoppningsvis kan nuvarande president, George W Bush som är starkt emot abort, göra vägen jämnare och snabbare.


februari 15, 2005

"Åke Green" rättegångar även i USA

"Sodomists repent. You're going to hell!"
Länk.

Även i USA har kristna hamnat inför rätta för att ha predikat vad Bibeln lär om homosex.

Att predika mot synden har alltid väckt hat och avsky i världen. Kristna som gör det anses vara hårda och fördömande. Men dessa kristna är bara enkla budbärare av ett budskap från Skaparen om hur vi skapade varelser ska leva.

Det betyder att varje gång en kristen hamnar inför rätta för att ha talat vad Bibeln lär, så är det egentligen Skaparen själv som världen anklagar och dömer.

Världen må hata och fängsla, men Gud gläds och ska en dag belöna sina trogna tjänare.


februari 14, 2005

Misslyckade mordförsökI tidningar kan vi nu läsa om en kvinna som upprepade gånger försökte mörda sitt ofödda barn genom abort, men barnet undkom på ett mirakulöst sätt.

När hon till slut kände barnets sparkar i sin mage befriades hon från den mordiska andemakten och födde barnet.


Länk.

Man kan fråga sig vad mirakelbarnet kommer att tänka om han i vuxen ålder får reda på sin egen mors upprepade mordförsök?

Abort är kanske det största brottet mot mänskligheten. Över varje land som i lag tillåter abort och särskilt över varje direkt ansvarig person (lagstiftare, läkare, osv.) vilar Guds förbannelse och vrede och de ska en dag få svara inför Honom som ensam skapar liv.

"Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster ..." Psaltaren 139:16


februari 13, 2005

dödlig epidemi på väg?

"Svenska läkare har börjat hamstra mediciner för att skydda sig och sina familjer."
"Risken för att en ovanligt dödlig influensaepidemi ska drabba världen är större nu än på flera decennier, enligt WHO."
Länk.

Pest och dödliga epidemier och virus har Gud använt många gånger i historien mot mänskligheten. Det sker idag (t.ex. HIV), och det kommer att ske i framtiden. I den citerade artikeln idag i DN fruktar forskare att en ny stor och dödlig epidemi snart kan bryta ut.

Varför skulle Gud sända en sådan?

Det är givetvis på grund av människornas synd och uppror mot Honom och hans eviga lagar. Världen plågas ständigt av Guds väldiga vrede. Men ibland låter han sin vrede bli ovanligt starkt synlig och märkbar, t.ex. genom att sända en dödlig epidemi.

Den dag en sådan drabbar Sverige är det bara omvändelse, bön och tro som kan skänka trygghet inför evigheten.

februari 12, 2005

AIDS = Guds vrede

HIV/AIDS är ett Guds vredes verktyg mycket på grund av homosex.

Nu har forskare sedan en tid tillbaka lyckats rätt bra med att sänka hastigheten vad gäller dödligheten i denna Guds vredes sjukdom.

Och människorna har därför fått ny frimodighet att inför ögonen på sin Skapare leva ut i sitt smutsiga promiskuösa liv.

Tänker Gud därför nu drabba med än värre vrede?

Kanske, för idag meddelas om ett nytt mycket aggressivt HIV-virus som Gud verkar komma att slå världen med.
Engelsk länk. Svensk länk.

Bibeln har gjort fullständigt klart för människorna vad som gäller för spelregler vad avser det sexuella. Skaparen har getts oss skapade varelser lagar för vårt eget bästa.

Bryter vi dem, med vett och vilja, får vi också bära konsekvenserna. Då vandrar vi rakt i armarna på vredens Gud.

Mer att läsa.


mäns och kvinnors olikhet

Män och kvinnor har alltid varit och kommer alltid att vara genuint olika. Olikheten finns förborgad i våra innersta byggstenar, det är inkodat i oss av Skaparen. Det kommer därför aldrig några sociala experiment eller hjärntvätt av svenska feministiska genusaktivister att kunna förändra.

Carl Hamilton ger idag i en krönika ett otäckt exempel där en myndighet förbjuder en bok på grund av vissa yttranden i den
som ger en lite annorlunda uppfattning i jämställdhetsfrågan än den för dagen politiskt korrekta. Länk

Han skriver "att länsstyrelsen i Norrbotten har förbjudit publiceringen av en bok om jämställdhet med motivet att den innehåller en intervju med en vetenskapsman som hävdar att skillnaden mellan män och kvinnor inte enbart beror på miljön, utan är en kombination av arv och miljö."

Om det vore möjligt skulle säkert denna länsstyrelse förbjuda även Bibeln, dvs den bok i världen som tydligast beskriver den genuina skillnaden mellan män och kvinnor. Och det är en skillnad som ska ses som en välsignelse av Gud, som en god gåva.

februari 11, 2005

Åke Green frikänd

"Sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen." Citat ur Greens predikan

Idag blev pastor Åke Green frikänd av hovrätten. Han har med andra ord inte gjort sig skyldig till hets mot de homosexuella.

Hovrättens dom.

Åke Greens predikan.

Visst var det lite synd att det blev just denne enkle landsortspastor och hans predikan som skulle bli så uppmärksammat. Det är ingen väl formulerad predikan. Den är slarvig och innehåller för mycket subjektiva tyckanden samt en del olyckliga formuleringar.

Det hade varit mycket mer intressant om det hade handlat om en predikan av en utbildad pastor, intellektuell, som hade framfört den klassiska kristna synen i frågan.

Men nu får vi stå ut med det som blivit.

Åke Green har naturligtvis rätt i sak. Bibeln fördömer homosex på det starkaste. Enligt Bibeln ska den som lever i homosex dömas till döden:


"Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld." 3 Moseboken 20:13

Det är värt att notera att det är inte folk som har en homosexuell läggning som fördöms av Bibeln, utan den som lever i homosex.

Det borde vara självklart för alla oss kristna att verka för att homosex blir kriminellt. Ja, rättsstaten borde, som Bibeln säger, straffa sådant med döden. Det skulle manifestera Guds vrede över denna avskyvärdhet.

februari 10, 2005

NordKoreas och Irans regimer bör oskadliggöras

Idag meddelade NordKorea officiellt att man har kärnvapen. Länk

Och Iran är förmodligen också på god väg att också skaffa kärnvapen. Länk

Medan dessa två tyrannstater ännu ligger i sin linda vad beträffar tillgång till kärnvapen så bör USA med allierade utföra massiva militära angrepp på dessa länders atomanläggningar och eventuellt också oskadliggöra dessa länders regimer. Dessa två staters folk bör befrias från diktaturens förtryck som de idag lider under.


Våld löser ibland våld.

Våldsanvändning förde något gott med sig vid andra världskriget då nazismen besegrades. Likaså vid t.ex. Gulfkriget då Kuwait befriades.

Vi vet dock inte vad Gud planerar i sin heliga Allvishet. Det är möjligt att Guds vrede snart kommer att utgjutas på ett särskilt starkt sätt över delar av världen genom att Han använder NordKorea och/eller Iran som vredens redskap.

Allt som sker har en gudomlig mening.

Jesus:

"Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig ... Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike ..." Matteusevangeliet 24

Mord ska straffas med döden

En 40 årig man som slår ihjäl sin före detta sambo med en yxa dömdes idag till 10 års fängelse, och efter den obligatoriska straffrabatten blir det ca 6½ år i fängelse. Efter sig lämnar kvinnan tre barn. Länk

Vilket straff vill Gud se för mördare?

Bibeln är tydlig: "Den som slår någon så att han dör, skall straffas med döden." 2 Moseboken 21:12

Det är meningen att överheten, dvs staten, ska vara "en Guds hämnare som straffar den som gör det onda", enligt aposteln Paulus (Rom 13).

Men svenska staten vägrar lyda Gud i detta som i så mycket annat. Istället väljer staten att göra precis tvärtom, man är human mot mördare och visar dem omsorg.

Gud står på offrens sida och på rättvisans sida. Svenska staten står på brottslingens sida och på orättvisans sida.

Det är skamligt.

februari 09, 2005

Dokusåpors förbannelse

Det är skillnad på dokusåpor och dokusåpor. Men många är redigerade och styrda av demoner. På olika sätt försöker man locka fram de mörkaste sidorna av noga utvalda sociala och utåtriktade människor. Det är sex, fylleri, svordomar, hat, skrik och all slags orenhet och ondska. Senaste nytt är att en deltagare i en såpa har hotat folk till livet.

Och inte bara vuxna utan även barn och ungdomar sitter framför dumburken och låter sig förgiftas i sina själar av dessa såpor.

Satan ler förnöjt och gnuggar sina händer i förtjusning.

Och långsamt långsamt sprider sig effekterna av dessa program ut i samhället, i skolorna, i familjerna och på arbetsplatserna. Giftet ringlar som en osynlig rök in i husen där människorna sitter i sina sköna soffor och gör deras sinnen perverterade och tokiga. Den första generationen i dokusåpans era håller på att långsamt förgiftas och ansvariga politiker gör inget. För att inte tala om prästerskapet, som antagligen själva sitter där och storögt gapflabbar och hetsar upp sig framför tv:n medan ölet ringlar ner i strupen. De som egentligen har i uppdrag att varna syndare och fördöma deras ondska.

Skorstenars bolmande rök, försurningen av sjöar, bilars avgasgifter, gifter i mat, m.m., har politiker vidtagit åtgärder emot. Men när medborgarnas själar förgiftas av demonisk rök och gift gör man ingenting. Allt tillåts ske i demokratins och yttrandefrihetens goda namn.


Förbannad vare en sådan demokrati!

En yttrandefrihet som innebär att människors själar trasas sönder är en destruktiv frihet.

Samhället måste stoppa dokusåpornas demoni. Sådana program ska i lag vara förbjudet så att ansvariga kan ställas inför rätta och dömas. Prygel och därefter vatten och bröd hör sådana människor till.

Om några människor skulle flyga över Sverige och sprida livsfarliga gifter över alla städer skulle vansinnet genast stoppas med alla medel och man skulle döma dem till långa fängelsestraff.

På samma sätt borde ske nu på grund av de gifter som sprids in i folks sinnen och hjärtan genom dessa dokusåpor.


"Jag hatar de ondas församling, hos de ogudaktiga sitter jag inte."
Ps 26:5


Förförelse av barn

Ridån för Dramatiska Institutet (DI) har gått upp och det har blivit avslöjat vad som bor i deras smutsiga hjärta. Det har kommit fram i ljuset att studenter på DI bl.a. har läst porrnoveller för små barn och spelat sexteater för dem och de har fått lyssna på samlagsljud.

Det är nu inte det minsta förvånande den förförelse som ägt rum. Utvecklingen har under lång tid gått åt just det hållet. Sexualfixeringen kryper allt längre ner i åldrarna, för alla har rätt att få del av denna njutningens dryck är den underliggande tanken. Freuds onda ande spökar i bakgrunden.

Den folkliga reaktion som finns är välgörande men rätt ytlig, den kommer inte att vinna i längden. Trycket från de orena demoner som styr utvecklingen är starkare. Även barnen ska till slut tvingas ner i orenhetens träsk. Och många barn plaskar redan omkring där.

DI:s övertramp är nu egentligen bara skrattretande småpotatis mot vad de små barnen kan få del av t.ex. genom TV:n och datorn. De största förförarna är inte några orena elever på DI utan det är alla ansvariga politiker - de som bygger det samhälle vi lever i, de bär det yttersta ansvaret för vad våra barn utsätts för.

Jesus:

"Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer! Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet än att han vilseleder en av dessa små." Lukasevangeliet 17: 1-2.februari 08, 2005

Tsunamidomen i Sydostasien

Det har nu gått några veckor sen tsunamin ödelade tusentals människors liv och egendomar. Gudsdomen har i Sverige fått en unik och enorm publicitet och belysning. Det beror på att ett relativt stort antal svenskar också blev drabbade.

Vid andra tidigare gudsdomar har vi inte sett något liknande. Vi kan t.ex. tänka på översvämningar och cykloner som inträffat i Bangladesh (år 1970, 1991) med hundratusentals döda. Eller år 2004 då en jordbävning i Iran (Bam) dödade ca 40.000 människor. Dessa och liknande gudsdomar fick inte ens en bråkdel av den uppmärksamhet som tsunamidomen har fått. Men nu var svenskar inblandade och svenska folket skänkte pengar som aldrig förr. Gott så. Men vi får hoppas denna godhet består när andra stora gudsdomar i framtiden drabbar folk och länder.

Det har varit en pina att lyssna på svenska präster och pastorer i samband med tsunamidomen. Inga ord om evigt liv och själens odödlighet. Bara tomt och tröttande psykologiskt prat om att finnas nära och lyssna. Och om prästerna till äventyrs tvingades av någon journalist att säga något om Gud så fick vi höra ett tydligt och skarpt förnekande att Gud skulle ha något med detta att göra.

Att tsunamidomen var ett Guds verk kan ingen som tar sin kristna tro på allvar förneka. Det är inte skapelsen som är Allsmäktig utan Skaparen. Och det är inte djävulen som har människors liv i sin hand, utan Gud.

När Gud straffar i sin vrede ska människan ödmjuka sig, omvända sig från sina synder, och söka Gud. Varje gudsdom är en kallelse till människor att söka frälsning.

I en stor del av världen är det också just så som människorna tänker. I det sekulariserade Sverige är dock sådana tankar främmande, också för det världstillvända prästerskapet.

Men det räcker med att läsa Bibeln en gång och man överväldigas av det massiva budskapet om Guds ständiga vredesdomar över denna jord.

Vi kristna får inte glömma bort eller förtiga detta och än mindre förneka denna verklighet. Att så ändå sker är ett dystert tecken på att Guds förhärdelse vilar tungt över Sverige - också det ett uttryck för Guds vrede.

Kyrie eleison!

"Och jag hörde vattnens ängel säga: Rättfärdig är du som är och som var, du Helige, ty du har fällt denna dom."
Uppenbarelseboken 16:5